Verhalen over zeep en plaatjesalbums (en een beetje whisky)

Dankbaar communiceren over MVO vanuit de 'roots' van de organisatie

Bedrijven met een rijke historie in maatschappelijk en duurzaam denken. Waar de geest van de grondleggers nog dagelijks voelbaar is, ook voor de twitter- en facebookgeneratie. Moderne bedrijven die hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid al decennia lang op natuurlijke wijze combineren met hun commerciële doelstellingen. En daar geen geheim van maken. Dat zijn dankbare klanten voor communicatieprofessionals.
Opdrachtgever Koninklijke Verkade bestaat dit jaar 125 jaar. Om die reden verdiep ik mij de laatste weken in de geschiedenis van dit oer-Hollandse bedrijf. Overigens een verre van saaie opdracht: Verkade heeft een rijke historie en zeer inspirerende grondleggers, de familie Verkade. Maatschappelijk betrokken ondernemers die hun tijd ver vooruit waren. Zo kende Verkade als een van de eerste bedrijven in Nederland een Ondernemingsraad en was er een bedrijfsschool waar de deels leerplichtige ‘Meisjes van Verkade’ opgeleid werden tot naaister of kinderjuf. De populaire Verkade-albums, waarin de natuur in Nederland centraal stond, stimuleerden niet alleen de verkoop van Verkade-producten maar vergrootten ook de kennis over de natuur in Nederland. En dat vond oprichter Ericus Verkade belangrijk, in een tijd waarin steeds meer mensen naar de grote steden trokken en daar in fabrieken gingen werken.
Belofte aan de buitenwereld intern waarmaken
Een commercieel bedrijf leiden zonder de mens en maatschappij uit het oog te verliezen. Dat loopt al 125 jaar als een rode draad door de geschiedenis van Verkade. Dit vertaalt zich tegenwoordig onder andere in reductie van afval en de inkoop van duurzame cacao en suiker. Verkade mocht in 2008, als eerste A-merkfabrikant in Nederland het ‘Fair Trade’ logo voeren op zijn chocolade. Een mooie steun in de rug voor de ambities van het bedrijf. Want naast het continu innoveren om aan de veranderende vraag van consumenten te blijven voldoen, ziet Verkade ‘verduurzamen van de productie’ als een van de belangrijkste factoren om ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Velen hebben er de mond vol van, maar daar blijft het vaak ook bij. Het krijgt pas echt waarde als ‘duurzaamheid’ doordringt in alle haarvaten van de organisatie.
Nog zo’n voorbeeld van een bedrijf dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid op een naar mijn ervaring oprechte wijze aanpakt is Unilever. Dit bedrijf deelde haar ambities op het gebied van duurzaamheid onlangs met de hele wereld bij de lancering van het Unilever Sustainability Living Plan. De doelstelling: wereldwijd een verdubbeling van de business, maar zonder de ecologische footprint ook maar een centimeter te vergroten. Dat is nogal wat! Door deze doelstellingen niet als ‘interne bedrijfskritische informatie’ te beschouwen maar met de hele wereld te delen gaf het bedrijf direct een ongekend commitment af. Een belofte aan de wereld die alleen te realiseren is wanneer de maatschappelijke betrokkenheid in alle uithoeken van de organisatie voelbaar is en… ingevuld wordt. Het toeval (of is het dat juist niet?) wil dat, net als bij Verkade, ook de grondlegger van Unilever de zorg voor de omgeving als belangrijk fundament van het bedrijf zag. Eind 19e eeuw ontwikkelde oprichter William Hesketh Lever de Sunlight Zeep. Zijn doel was ‘hygiëne tot gemeengoed te maken, het werk voor vrouwen te verlichten alsmede de gezondheid te bevorderen en bij te dragen aan persoonlijke verzorging, zodat het leven meer voldoening en plezier biedt aan de mensen die onze producten gebruiken.’ Ziedaar de 19e eeuwse voorloper van Unilevers huidige missie.
Keep Walking
Werken voor een bedrijf met een lange historie in duurzaam denken vind ik een feest. De verhalen en anekdotes uit vroeger tijden spreken niet alleen tot de verbeelding; het helpt medewerkers inzien dat zij onderdeel zijn van iets dat groter is dan henzelf en het hier-en-nu. Het succes van een duurzaam, tijdsbestendig bedrijf laat zien dat ‘commercie en duurzaamheid’ elkaar niet uitsluiten, maar juist tot succes leiden. Het is de taak van communicatie de erfenis uit het verleden op tal manieren tot leven te wekken, het verhaal door te vertellen, maar ook de verbanden te leggen met heden en toekomst. Communiceren van successen die inspireren tot innovatie, in een traditie van duurzaam denken en doen.
Tot slot: een briljant voorbeeld van Corporate Storytelling. Het vertelt de geschiedenis van Johnny Walker. De boodschap: Keep walking. Net als onze grondleggers deden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.