T-Mobile Nederland

Communicatie aankondiging koerswijziging
Senior adviseur interne communicatie (Advisering vanuit Lindblom PR/PA) (2011)

T-Mobile wil slagvaardiger en klantgerichter opereren en zijn diensten verder uitbreiden met internet, vaste telefonie en tv. Om zijn positie in deze sterk concurrerende markt te behouden wordt kennis en kunde binnen het bedrijf logischer georganiseerd om klanten sneller en beter te bedienen. Dat heeft voor een deel van het bedrijf veel impact.
De belangrijkste taak voor communicatie is het bieden van duidelijkheid en zorg aan medewerkers die het hardst geraakt worden door de koerswijziging. Daarnaast het bieden van een aantrekkelijk toekomstperspectief voor medewerkers die als gevolg van de reorganisatie nieuwe kansen krijgen binnen het bedrijf.

Samenvoeging Online Breedband en T-Mobile
Senior adviseur interne communicatie (Advisering vanuit Lindblom PR/PA) (2010 - 2011)

Vanaf 1 september 2010 opereren T-Mobile Netherlands B.V. en Online Breedband B.V. samen onder de naam T-Mobile Netherlands B.V. Beide organisaties worden geleidelijk ook organisatorisch geïntegreerd om sterker te staan op de Nederlandse markt. In- en extene relaties van beide bedrijven moeten uiteraard op de hoogte zijn van de verandering: voor leveranciers betekent de 'legal merger' bijvoorbeeld een aanpassing in hun administratie, voor sommige medewerkers verandert op papier de naam van hun werkgever. Wanneer de samenvoeging voor hen ook een standplaatswijziging inhoudt, moet daarover uiteraard zorgvuldig gecommuniceerd worden.

Overname Orange door T-Mobile
Senior adviseur interne communicatie

(Detachering vanuit Lindblom PR/PA) (2007 - 2009)
T-Mobile maakt op 28 september 2007 bekend dat zij Orange Nederland over neemt. De nieuwe combinatie, die zal blijven opereren onder de naam T-Mobile, behoort daarmee tot de top-3 communicatiebedrijven in Nederland.
De interne communicatie rond zo'n overname kent vele dimensies: "Laten we de concurrent zomaar in onze keuken kijken"? "Zij hebben toch een totaal andere cultuur dan wij?" "Wat verandert er in mijn arbeidsvoorwaarden?" "Is er sprake van overtolligheid? Welke mensen moeten er dan als eerst uit?". Kortom: Communicatie naar medewerkers moet zorgvuldig antwoord geven op de vragen uit de organisatie op dat moment en tegelijkertijd perspectief bieden voor de toekomst.
De overname van het bijna net zo grote Orange Nederland bood kansen om samen te bepalen hoe de cultuur van de nieuwe organisatie zou moeten zijn. 'Best of both worlds' is het uitgangspunt. T-Mobile startte daarvoor een intern cultuurtraject. Onder leiding van de afdeling Human Resources volgde elke medewerker en manager een cultuurtraining die op tal van manieren werd ondersteund met interne communicatie en events.

"Cindy is relaxed, stress resistent, yet result oriented and always there when you need her expertise."

Rene Mallon
T-Mobile Netherlands BV