Rabobank Nederland

Senior Communicatieadviseur Zakelijk Retail Financieren a.i. (nov 2013-juli 2015)

Sinds 2014 kunnen ondernemers die behoefte hebben aan een financiering, deze bij Rabobank online aanvragen. Hiermee heeft de klant binnen een week na het financieringsgesprek met de accountmanager, zekerheid over de financiering. Een grote verandering voor de medewerkers van lokale Rabobanken, die hiermee binnen zakelijk financieren een verschuiving zien van voornamelijk administratieve handelingen naar een meer inhoudelijke, adviserende rol richting de ondernemer.
Rabobank logo
Cindy maakte deel uit van het Implementatie- en Communicatieteam dat deze verandering intern heeft vormgegeven en begeleid. Startend met een Implementatiestrategie die gebaseerd is op stapsgewijs ontwikkelen (in agile) en een communicatie-aanpak gericht op storytelling en beleving. Dit resulteerde in een aantal creatieve communicatiemiddelen, werkvormen en bijeenkomsten die ontwikkeld zijn in  co-creatie met lokale banken.
Medewerkers van lokale banken weten nu hoe het nieuwe proces er uit ziet, wat hun rol in het geheel is en hoe zij, schouder aan schouder met de klant, moeten kijken naar het doel van de financiering. Managers weten hoe zij op dit proces kunnen sturen en hebben daarvoor diverse tools tot hun beschikking.

Sámen werken aan de volgende stap(pen) in het veranderproces, via middelen die ècht indruk maken. Het nieuwe proces doorleven, met alle rollen (inclusief de klant) die daarbij betrokken zijn. Dat was de kracht van deze veranderaanpak.

"Cindy heeft de afgelopen anderhalf jaar een belangrijke rol gespeeld in het opzetten van een nieuwe implementatiestrategie voor Zakelijk Retail Financieren (ZRF) binnen de Rabo-organisatie.Ze is nauw betrokken geweest bij zowel de strategische keuzes alswel de uitvoering van ZRF. Op alle niveaus weet ze de juiste snaar te raken en houdt ze het doel voor ogen (de klant!).
Ze is een teamplayer en een echte professional. Ik heb haar positieve inslag, enthousiasme, kennis en ervaring als cruciaal ervaren om de implementatie te doen slagen. Haar motto is: 'Ik vraag het niet maar ik regel het!' Het was een groot plezier om met haar samen te werken."

Hans Adrichem
Rabobank Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.