Rabobank Amsterdam

Senior adviseur interne en corporate communicatie a.i./
Teamcoach Marketing & Communicatie (jan. 2012 - maart 2013).

Rabobank Amsterdam is met ongeveer 700 medewerkers en circa 16 vestigingen een van de grootste banken binnen de Rabobank Groep. Als coöperatieve financiële dienstverlener wil Rabobank Amsterdam de ambities van Amsterdammers mogelijk maken, o.a. door het bieden van de best mogelijke financiële diensten. Daarnaast draagt de bank vanuit haar coöperatieve gedachtegoed zowel financieel als in natura op tal van manieren bij aan de ontwikkeling van de stad en haar inwoners. De afdeling Marketing & Communicatie van Rabobank Amsterdam is verantwoordelijk voor corporate communicatie, interne communicatie, sponsoring, marketing(-communicatie) en events.

 Cindy van IJzendoorn was als senior adviseur interne en corporate communicatie a.i. van januari 2012 tot april 2013 betrokken bij o.a.:

- het ontwikkelen van een missie en visie van de afdeling Marketing & Communicatie die de ambities van de bank ondersteunt en versterkt. Motto: 'Wij brengen de bank in de stad en de stad in de bank';
- interne activatie van de visie van Rabobank Amsterdam op coöperatief bankieren, onder andere door de productie van een videocompilatie van de projecten in de stad (zie onder);
- advies, coördinatie en uitvoering van de in- en externe communicatie rond de nieuwe Visie op Klantbediening en de overgang naar mobiel/online bankieren;
- advies en uitvoering van communicatie rond interne organisatieveranderingen;
- revisie en aanscherpen van het sponsorbeleid van Rabobank Amsterdam;
- (mede-) organiseren van diverse events, waaronder personeelsbijeenkomst voor 400 medewerkers;

Daarnaast verzorgde Cindy als teamcoach o.a. een workshop feedback geven en hielp zij het het Marketing & Communicatieteam bij het ontwikkelen van een meer procesmatige manier van werken. Zij ontwikkelde daarvoor samen met de communicatieadviseurs een 'HoeBoek' en daarbij horende formats, die het team helpen bij het efficiënter en professioneel organiseren van het werk.