Partners

Lindblom PR/PA
Adviesbureau met gevoel voor maatschappelijke issues.
Sterk in strategie, positionering, communicatiemanagement en de daaruit voortvloeiende activiteiten.

MYM Marketing en Communicatie
Interimmanagement, advies en projectmanagement
op het snijvlak van marketing en communicatie.

NieuwPerspectief
NieuwPerspectief wil de ontwikkeling en groei van mensen, teams en organisaties stimuleren. Zodat zij vanuit vertrouwen, authenticiteit en plezier kiezen voor een perspectief dat bij hen past, en dat hen in staat stelt om het allerbeste van zichzelf te geven.