Nieuwe generatie medewerkers daagt uit tot meer dialoog in interne communicatie

Kansen voor communicatieprofessionals

Onlangs las ik het boekje 'Generatie Y: aan het werk' van Kim Castenmiller. Het geeft inzicht in de kenmerken en drijfveren van de jonge generatie medewerkers die op dit moment de organisaties instromen. Ook Kaj Morel laat met zijn boek 'Identiteitsmarketing - Waarom wij bestaan' zien dat er een omslag gaande is in de wijze waarop medewerkers tegen werk en hun werkomgeving aankijken. Interessante kost voor (interne) communicatieprofessionals. Over betekenisgeving en het Nieuwe Organiseren.

Met de komst van Generatie Y lijkt een nieuwe wind te waaien door werkend Nederland. Aangewakkerd door een doelgroep die zich kenmerkt door meer authenticiteit en zingeving, openheid, eigen ervaring en waarneming. Medewerkers die onomwonden zeggen wat ze ergens van vinden en dat ook verwachten van anderen. Feedback vinden ze vanzelfsprekend: ze verwachten dat er naar hen wordt geluisterd, dat hun mening ertoe doet. Zo dragen ze bij aan elkaars groei en die van organisaties. Hoewel 'Generatie Y' een algemene typering is waarbinnen uiteraard tal van varianten en combinaties bestaan, is deze groep vanuit het perspectief van interne communicatie en verandermanagement een interessant verschijnsel.

Samen bouwen aan vernieuwing
Met de komst van Generatie Y zullen directies er meer en meer rekening mee moeten houden dat zij organisatieveranderingen, nog minder dan voorheen, top-down over hun medewerkers kunnen 'uitstorten'. Managers zullen meer dan ooit de dialoog moeten aangaan en medewerkers moeten meenemen in het proces. De tijd is voorgoed voorbij (als ie er al ooit is geweest) dat topmanagers bij de aankondiging van een reorganisatie direct een blauwdruk presenteerden van de gewenste organisatie en cultuur.

Jonge medewerkers van nu willen samen bouwen aan een organisatie die bij hen past en waarin zij zich prettig voelen. En die daardoor uiteindelijk succesvoller zal zijn: 'We zullen het succes van organisaties niet langer (uitsluitend) kunnen afmeten aan marktaandeel, groei, omzet, winst, waarde per aandeel en secundaire arbeidsvoorwaarden. Succes zal ook afgemeten worden aan de mate waarin organisaties betekenisvol zijn voor klanten, medewerkers en maatschappij. In betekenisvolle organisaties krijgen de mensen de ruimte om persoonlijke vervulling te bereiken in hun werk en tegelijkertijd hun organisatie maximaal waardevol en aantrekkelijk te maken voor klanten en de gemeenschap. Financiële kengetallen zijn hieraan ondergeschikt.' (Kaj Morel: 'Identiteitsmarketing - Waarom wij bestaan).

Het Nieuwe Organiseren
Uit een onderzoek van Lenette Schuijt naar organisaties die nieuwe vormen van organiseren ontwikkelen, blijkt dat deze bedrijven worden geleid vanuit een zeer positief mensbeeld. De leidinggevenden in deze organisaties hebben een diep geloof en vertrouwen in mensen. Ze denken niet voor hun medewerkers, maar met hen. Ze laten de beslissing hoe de klant het beste bediend kan worden, aan hun medewerkers over. Als hun taak zien ze het vooral om medewerkers de ruimte te geven om het beste van zichzelf in te zetten.

Deze 'organisaties-nieuwe-stijl' lijken op elkaar in de manier waarop ze het werk organiseren: medewerkers staan dichter bij de klant en hebben meer vrijheid om die te bedienen. Wanneer Het Nieuwe Organiseren of Het Nieuwe Werken alleen betrekking heeft op de uiterlijke vormen, zoals thuiswerken en zelfsturende teams, blijft het een cosmetische verandering. Wanneer leidinggevenden hun eigen aannames onderzoeken en een ander mensbeeld omarmen, wordt echte transformatie van organisaties, zelfs van de meest verstokte bureaucratie, mogelijk.

Voor (interne) communicatie betekent dit enorme kansen. Met een doelgroep die gewend is aan interactie en social media zetten we nóg meer in op dialoog. Interne communicatie stelt het management in staat het veranderingsproces samen met medewerkers te doorleven, op een gelijkwaardige en volwassen manier. Zo ontstaat een prettige en betekenisvolle organisatie die medewerkers - en uiteindelijk ook klanten - sterker aan zich weet te binden. In organisaties-nieuwe-stijl adviseert interne communicatie over, en schept het (veelal in nauwe samenwerking met HR) de randvoorwaarden en de infrastructuur voor goede informatie-uitwisseling. Top-down en bottom-up, maar vooral in dialoog.

Kansen voor interne communicatie

Interne communicatie zorgt voor het wegennet, informatie over de bestemming en de bewegwijzering en faciliteiten onderweg. Het is aan het management, de lijnmanagers en medewerkers om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die er worden geboden. Waarbij ruimte zal moeten zijn voor ideeën, maar ook kritiek of weerstand (de ultieme vorm van betrokkenheid).  Altijd vanuit de gedachte dat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren tot vernieuwing en verbetering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.