Gemeente Alphen a/d Rijn

Advisering interne communicatie Burgerparticipatie (2011 - 2012)
Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn is burgerparticipatie een belangrijk speerpunt. De afgelopen jaren zijn al veel initiatieven genomen door enthousiaste en betrokken ambtenaren, met betrokkenheid van burgers uit de stad. Het streven van de gemeente is echter dat participatie niet een toevallige keuze is van een bevlogen ambtenaar, maar dat het een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de beleidsontwikkeling. Vooral door de organisatie ervan te overtuigen dat participatie ook inspirerend en 'leuk' kan zijn.
Bij de interne activatie van het participatiebeleid maken we graag gebruik van deze bevlogen ambtenaren. Niet alleen omdat zij de taal van hun collega’s spreken, maar ook omdat zij vanuit hun ervaring of interesse weten wat belangrijk, noodzakelijk en nuttig is om te doen, en ook: wat je beter niet kunt doen. Inmiddels hebben zich al zo’n 20 collega's gemeld; samen vormen zij een intern ‘Expertpanel Participatie en Communicatie’ dat in het interne traject een belangrijke rol zal vervullen.

Nieuwe Leidse ontwierp en faciliteerde de eerste bijeenkomst met het Expertpanel waarin ambities en randvoorwaarden werden verkend. De tweede bijeenkomst staat in het teken van concrete activiteiten die het panel en de gemeente kan ondernemen om een 'zwaan-kleef-aan-effect' te bereiken. Of, zoals een van de panelleden het noemde: 'de rest van de collega's te besmetten'. Tot slot leverde Nieuwe Leidse een bijdrage aan de Beleidsnota Participatie en Communicatie.